Przygodę z bezpieczeństwem i higieną pracy rozpoczęliśmy w 1995 r. w Szczecinie, po to by czuwać nad bezpieczeństwem pracowników i pracodawców na terenie całego Pomorza Zachodniego. Świadczymy usługi w zakresie:- pełnienia obowiązków służby bhp – specjalistów spoza zakładu pracy,- sporządzenia oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich rodzajów czynników i zagrożeń,- przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego od A do Z dla pracowników, zleceniobiorców, uczniów oraz w drodze do pracy i z pracy,- obliczania wydatku energetycznego za pomocą metody Lehmanna,- opracowywania instrukcji stanowiskowych i procedur postępowania, - sporządzenia dokumentacji minimalnych wymagań bhp użytkowanych maszyn, - opracowania procedur przydziału odzieży, obuwia i ochron indywidualnych,- wykonania pomiarów natężenia oświetlenia światłem elektrycznym w miejscu pracy,- pozostałej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa jak i higieny pracy,- dokonywanie ocen ergonomii stanowisk pracy,- doradztwo w zakresie prawidłowego doboru sprzętu ochron indywidualnych, - sporządzenie oceny narażenia pracowników na czynniki szkodliwe w środowisku pracy,- szkoleń wstępnych i okresowych BHP dla wszystkich grup pracowniczych w systemie kursowym i samokształcenia kierowanego, - szkoleń w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,- opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
słowa kluczowe bhp szczecin, szkolenia bhp szczecin, szkolenie bhp szczecin, dotacjie zus na bhp
kategorie Biznes >> BHP
Biznes >> Doradztwo i konsulting
Edukacja i szkolnictwo >> Kursy i szkolenia
data wpisu 2016-09-28
url http://www.bhplexis.pl
menu